25 мај 2022

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ ОД УЧЕНИЦИТЕ ОД СГГУГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ – СКОПЈЕ

1. Во рамки на Еразмус проектот група ученици од СГГУГС „Здравко Цветковски“ – Скопје реализираа практична обука во Лион, Франција. Тоа за нив преставуваше можност за прошурување на видиците за добрите страни на нивната професија која е најбарана и во другите земји во Европа.

2. Тим на ученици и наставници од СГГУГС „Здравко Цветковски“ земаа активно учество на завршната конференција на проектот „Создавање на деловни партнерства помеѓу стручните училишта и компаниите“ во организација на Фондацијата „Никола Кљусев“ како носител на проектот.

3. Учениците од IV година, градежни техничари, од средното училиште „Здравко Цветковски“ Скопје , беа во посета на еден од објектите на ПМГ КОНСТРУКТИОН кој е во завршна фаза во делот со фасадата.

Младите градежни техничари, заедно со нивниот ментор, проф. Виолета Златевска се запознаа со фазите на поставување на фасадата, како дел од нивната практична настава. Ова е почеток на соработката помеѓу ПМГ КОНСТРУКТИОН и СГГУГС „Здравко Цветковски“