8 јули 2021

СИНЕРГИЈА НА ПАРТНЕРИТЕ ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПАЗАРНО – ОРИЕНТИРАНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

„Сакаме систем кој ќе биде современ, ефикасен, едноставен за имплементација, и пред сè, систем кој што ќе создаде млади луѓе кои што ќе се вклучат во процесот на работа, што е можно побрзо, дури и пред завршување на образованието“, со оваа констатација извршниот директор на Стопанската комора на Северна Македонија м-р Антони Пешев ги поздрави присутните на конференцијата насловена како „Синергија на партнерите во обезбедување на пазарно – ориентирано стручно образование и обука“. Конференцијата е во организација на Стопанската Комора на Северна Македонија, во соработка со Министерството за образование и наука, поддржани од Швајцарската амбасада на Република Северна Македонија.

„Сите сме свесни дека градењето на образовен систем кој одговара на барањата и потребите на бизнисот, ја наметнува потребата од соработка помеѓу училиштата и компаниите, но и вклучување на коморите и организацијата на работодавачи. Нашата заедничка цел е да изградиме образовни политики кои ќе овозможат создавање на кадри кои во текот на образовниот процес ќе се стекнат со соодветни вештини и знаења кои пазарот на труд ги бара“ потенцираше Пешев.

„Државата преку своите институции мора да иницира ако не долгорочна, да направи барем среднорочна стратегија за развој со согледување на потребите од профилот на работна сила за континуиран раст на економијата. Без визија, сите ние ќе бидеме заложници на бескраен процес на обиди и грешки и талкање во обидот да се дефинира процесот од година за година.

И ова е подобро, отколку да не се делува, но тоа нè упатува на потребата за перманентна флексибилност, адаптивност во дефинирањето на приоритети, и секако, перманентно отворена комуникација помеѓу сите учесници. Затоа синергијата не само што ни е потребна, туку и неопходна“, заклучи директорот на Стопанската комора.

Од името на Швајцарската Амбасада во Република Северна Македонија, учесниците ги поздрави г-дин Курт Витрих, кој истакна дека, Амбасадата на Швајцарија континуирано го поддржува развојот на пазарно – ориентирано средно стручно образование преку проектот „Образование за вработување“, Е4Е@МК, а притоа, во наредниот четири – годишен период, согласно Стратегијата за соработка, се фокусира на полето на дигитализација, заштитата на животна средина и развој на приватниот сектор, Швајцарија е најголемиот билатерален донатор во земјата и швајцарското искуство е мошне корисно за областите на кои што се фокусира.

Заменик министерот за образование, Арафат Шабани, посочи дека дуалното образование е најефикасниот модел на обезбедување стручен кадар, за што сведочи и податокот дека годинава согласно уписната политика се отворени 97 дуални паралелки на барање на бизнис секторот.

Во рамки на конференцијата беа реализирани и две панел дискусии со насловени „Клучните партнери во стручното образование и обука – меѓународни практики“, и „Квалитетно и пазарно ориентирано стручно образование и постигнување на win – win ситуација“,

Учесниците во првиот панел, презентирајќи искуства од Австрија, Швајцарија, Србија и од Европската фондација за обука, укажаа на позитивните примери со учеството на Коморите и бизнис асоцијациите во детектирање на потребите на компаниите, но и во спроведување на процесот на преквалификација и доквалификација на кадри. Во ваквиот модел компаниите не се вклучуваат само заради потреба, туку пред сè за придобивките од ваквиот процес на функционирање, кој креира квалитетни и стручни кадри на одреден среден и долг рок.

Во вториот панел претставниците на бизнис асоцијациите (МАСИТ, Комора на Северо-Западна Македонија, Занаетчиска комора на Град Скопје, Организација на работодавачи на Македонија), укажаа на потребата од следливост на државата за потребите на компаниите на кои деловните асоцијации укажуваат со факти за недостиг на кадар врз база на анкети, анализи истражувања. Потребни се реформи посебно за враќање на атрактивноста на стручното образование, со континуирана вклученост на бизнис секторот; креирање политики за стимулирање на вработувањето на млади; креирање економска стратегија за да се дефинира процесот на движење на државата што директно го насочува и образованието и низа други констатации што во форма на заклучоци ќе бидат испорачани од конференцијата.

Од Центарот за стручно образование и обука на панелот потенцираа дека нема релевантно образование ако не е вклучен бизнисот и ако немаме споделено одговорност за креирање на кадрите.

Последни

СОУ „БОГДАНЦИ“, БОГДАНЦИ – УСПЕШНА ПРИКАЗНА ЗА ДУАЛНИОТ КОНЦЕПТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАКТИЧНАTA НАСТАВА ВО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ПОДГОТОВКА НА ИДНИ КОЛЕГИ
И ВО СОПСТВЕНАТА ЗЕМЈА МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ ПРОФЕСИОНАЛНА ИДНИНА
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е НАЧИН ЗА ПОСВЕТЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ВЕДНАШ ДА НАЈДАТ РАБОТА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО КОМПАНИИТЕ – ОБОСТРАН БЕНЕФИТ И ЗА КОМПАНИИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗВИВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ НА КАДАРОТ И ПОДИГАЊЕ НА НИВОАТА НА ВЕШТИНИТЕ И СПОСОБНОСТИТЕ
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: СЕКОЈ НАШ УЧЕНИК ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА СРЕДНОТО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ СТАНУВА НАШ КОЛЕГА
ПЕТТА ГЕНЕРАЦИЈА НА УЧЕНИЦИ КОИ РЕАЛИЗИРААТ ПРАКТИЧНА ОБУКА ВО „ДРЕКСЛМАJЕР МАКЕДОНИЈА“ СПОРЕД ДУАЛНИОТ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ
НАЈДОБРИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ – ИДЕН КОМПЕТЕНТЕН КАДАР ЗА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
КОМПАНИЈА „РОНТИС“ ОД ВЕЛЕС ДАВА КОНТИНУИРАНА ПОДДРШКА НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕКУ СОРАБОТКА СО СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА