19 април 2022

ЛИСТА на сертифицирани ментори (стручен и друг кадар за спроведување на практична обука на учениците кај работодавачите)

Реден број

Име и презиме

на менторот

Компанија/Фирма

Квалификација

1. Горан Зафировски Слаткарница „ЗАФИР-КОМЕРЦ“, Куманово Слаткар
2. Емилија Зафировска Слаткарница „ЗАФИР-КОМЕРЦ“, Куманово Слаткар
3. Далибор Станојковски СЗД “ДАКО”, Фризер, Куманово Фризер
4. Гордана Трајчевска „ЛЕЈДИ СТИЛ“ Фризер, Куманово Фризер
5. Сузана Младеновска ДПТУ СВ. ДИМИТРИЈ Дооел – Фризер, Куманово Фризер
6. Лидија Јаќимовиќ ДПТУ „АНГЕЛСК“ Дооел

Козметичар, Куманово

Козметичар
7. Сабри Исени РЕСТОРАН “ЛУЛЈА’, Куманово Кувар
8. Данијела Милановска ФРИЗЕРСКО СТУДИО 505, Куманово Фризер
9. Марија Петковска КОзметички салон “БЕЛ ЕПОК” ДООЕЛ, Куманово Козметичар
10. Анита Денковска ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКО СТУДИО “МИЛИЦА” , Куманово Фризер/Козметичар
11. Сунчица Илиевска ЗАНАЕТЧИЈА “ЦУНЕ”, Фризер, Куманово Фризер
12. Лулзиме Османи ФРИЗЕРСКИ-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН “ГЕСА”, Куманово Козметичар/Фризер
13. Муаља Фазлији “МОДНА КУЌА СТИЛ”, Куманово Конфекционер
14. Агрон Фазлији “МОДНА КУЌА СТИЛ“, Куманово Конфекционер
15. Драган Трајковски “СВ. ЃОРЃИ” ДООЕЛ, Фризер, Куманово Фризер
16. Васка Тодоровиќ КОЗМЕТИЧКИ САЛОН “БЈУТИ ГАЛЕРИ”, Куманово Козметичар/Фризер
17. Тања Атанасовска Фризерско студио „ТАЊА”, Куманово Фризер
18. Викторија Крстевска Атеље „ВИВА ВИКТОРИА”, Куманово Конфекционер
19. Јовица Димитриевски „ДАРНИ-МЕБЕЛ” ДООЕЛ, Куманово Техничар за мебел и ентериер
20. Данијела Кузмановски Козметичко студио „ГЛАМУР НАЦИСО”, Куманово Козметичар
21. Џеват Авдији Фризер-бербер, „ШВАРЦКОФ”, Куманово Бербер-фризер
22. Ердал Ибраимов Фризерско студио „ЗИЗИ-ДЕМ” ДООЕЛ, Куманово Бербер-фризер
23. Аднан Зекири Фризер-бербер, „АЛТИН”, Куманово Фризер/бербер
24. Ирфан Адеми Фризер-бербер, „ФАНИ”, Куманово Фризер/бербер
25. Назим Хасани Бербер „НАЗО” Куманово Бербер/фризер
26. Елизабета Младеновска Фризер „ВЕЛЕСА” Фризер, Куманово Фризер
27. Адил Рамадани Бербер „АДИЛ”, Куманово Бербер-фризер
28. Реџеп Реџепи Авто сервис „РЕЏЕП”, Куманово Автомеханичар
29. Борче Димитриевски РУ „ВАНЧО ПРКЕ”, Штип Електроинста-латер и монтер
30. Дејан Стојановски Фризерско студио „ДЕБАРЧАНАЦ”, Куманово Фризер
31. Катерина Стојановска СЗД „ЦАЦА”, Куманово Фризер
32. Борче Масевски ШУС „МАС-СЈАЈ”, Куманово

Техничар за обувки

33. Евдокија Аџова Дооел „БАДИ КЕР” , Богданци Козметичар
34. Сања Велеска Салон за убавина „БЕЛА ДОНА” –Скопје Козметичар/Фризер
35. Благица Митровска „ВЕНЕРА” , Скопје Козметичар
36. Анита Лазаровска „ТРЕНД-ТРЕНД АС”

СПА, Скопје

Козметичар/Фризер
37. Димитар Димовски Салон КАТ & КАТ, Скопје Фризер/Козметичар
38. Ивица Билбиловски ТП „ФЕШ”, Скопје Фризер
39. Мирјана Гавровска „МИМИ КОЗМЕТИКА” ДООЕЛ, Тетово Фризер
40. Лиле Јордановска „АН-МАТ” ДООЕЛ, Скопје Козметичар
41. Сања Ѓорѓиевска Студио „АИС”, Скопје Фризер/Козметичар
42. Мартин Николовски „ХИПОМЕТ” ДООЕЛ , Скопје Електротехничар-енергетичар/ заварувач
43. Ацо Петковски „ФРИЗЕР АЦЕ” АЕМП дооел, Скопје Фризер
44. Весна Јериниќ Ѓорѓиевска Студио за козметика и масажа „СЕНС”, Скопје Козметичар
45. Александар Павловски Студио „АЛЕКСАНДАР” Д&П, Скопје Фризер
46. Наталија Пирова Козметички салон „ШАРМ“, Скопје Козметичар
47. Ленка Цветковска Студио „ЛЕНИ” ДООЕЛ, Скопје Козметичар/Фризер
48. Анета Кукоска Студио „АНЕТТ”, Струга Козметичар
49. Тања Цветковска „СТУДИО ЛЕНИ”Ск, опје Козметичар
50. Зоран Ипша „ВИНОРА” ДООЕЛ, Скопје Компјутерска техника и автоматика
51. Оливера Котеска Центар за физичка активност и КТ „ЗДРАВ ЖИВОТ”, Скопје Физиотерапевтски техничар
52. Светлана Цветковска АКАДЕМИЈА СТИЛ, Битола Козметички техничар
53. Елизабета Десаноска РЕК БИТОЛА, Битола Геолошко рударски техничар
54. Марко Марковски ПЛАСТИЧАР БИМПЛАСТ, Битола Каросериски механичар
55. Илија Николовски ЕЛЕКТРО ГОПЕТ, Битола Електроинсталатер и монтер
56. Наташа Стојановска КЈП НИСКОГРАДБА, Битола Економски техничар
57. Јован Петровски САМОСТОЕН ЗАНАЕТЧИЈА – ЈУВЕЛИР, Битола Јувелир
58. Златко Балаловски ПЗУ АПТЕКА СОФОРА, Битола Фармацевтски лабораториски техничар
59. Симе Лопатички ФРИЗЕР, Битола Фризер
60. Сузана Крстевска ФРИЗЕР, Битола Фризер
61. Илче Трајковски БЕРБЕР, Битола Фризер/Бербер
62. Тони Ристевски ФРИЗЕР, Битола Фризер
63. Владимир Атанасовски ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА, Битола Лимар/Заварувач
64. Тони Станишовски ДООЕЛ БОТО ВЕС, Битола Електроинсталатер/Електромонтер
65. Ј’лдс Османи Ј.З.О. „ОПШТА БОЛНИЦА” ДР. Ф.М., Гостивар Медицинска сестра
66. Рефик Имери ЗЕКРИ КОМЕРЦ., Гостивар Машински техничар
67. Илир Нуредини ДИНИ КОМЕРЦ., Гостивар Машински техничар
68. Арбреша Сулејмани КОРАБ МЕРМЕР., Гостивар Машински техничар
69. Валентина Павлоска „ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ”, Гостивар Економски техничар
70. Снежана Спироска „ТУЛАНА”, Гостивар

Производство на тули

Електротехничар-енергетичар
71. Александар Димески ДОНИА, ДОЕЛ, Прилеп Прехранбен техничар
72. Методија Ѓорѓиоски ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ, Прилеп Електроинсталатер и монтер
73. Горан Димовски ЕЛЕКТРООПРЕМА, Прилеп Електротехничр-енергетичар
74. Гордана Јованоска АГРО ИНВЕСТ, Прилеп Ветеринарен техничар
75. Игор Јагуриноски ЛЕОВ КОМПАНИ, Прилеп Машински техничар
76. Златко Ристески ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА, Прилеп Ветеринарен техничар
77. Златко Јолески ЖИТО ПРИЛЕП, Прилеп Прехранбен техничар
78. Лидија Мариновска КОНФЕКЦИЈА КУЛИ, Прилеп Текстилен конфекциски техничар
79. Вангелија Јованоска КОНФЕКЦИЈА КУЛИ, Прилеп Текстилен конфекциски техничар
80. Илија Петрески ЖАЛФИЈА ХТЗ производство, Прилеп Конфекциски техничар
81. Жарко Јованоски С.З.Д. ЈАНАЖ, Прилеп Фризер
82. Крешимир Здравески С.З.Д. „ЗДРАВЕСКИ” , Прилеп Фризер
83. Ирена Тодороска ДООЕЛ „ЏОИ ПРЕСТИЖ” , Прилеп Фризер
84. Гордана Иваноска Фризерски салон „УНА” , Прилеп Фризер
85. Јован Дамјаноски Ф.С. „ЈОЦО ФРИЗЕР” , Прилеп Фризер
86. Крсте Алавантиоски С.З.Д. „АЛФА 1” , Прилеп Слаткар
87. Владимир Милошески ТП „ШАМПИОН” , Прилеп Автотехничар-мехатроничар
88. Кирил Трпчески СЗД „ОРИОН” , РЗК – Приелп Машински техничар
89. Јован Узелац 93 ДЕНИ КОМПАНИ „ДЕ-НИ МЕБЕЛ”, Прилеп Техничар за мебел и ентериер
90. Сузана Релушкоска Козметички салон

„СИЛУЕТ – СМ” , Прилеп

Козметички техничар
91. Гордана Бошкоска Фризерско студио „ФЕНСИ” , Прилеп Фризер
92. Соња Јованоска Фризерски салон „Ф.С. МАРИ”, Прилеп Фризер
93. Виктор Андоноски САВА А.Д. ОСИГУРУВАЊЕ

Подружница Прилеп

Економски техничар
94. Данче Мицева БЈУТИ СТУДИО ФЕШН, Струмица Козметички техничар
95. Мери Трајковска РЕЛАКС, Струмица Козметички техничар
96. Наташа Николова ВЕЛВЕТ, Струмица Козметички техничар
97. Марина Грозданова КОЗМЕТИЧАР, Струмица Козметички техничар
98. Ленче Христова СНЕЖАНА – ФАРМ, Струмица Козметички техничар
99. Снежана Станинова ФС „СНЕЖАНА СТАНИНОВА” , Струмица Фризер
100. Љубинка Ризовска БЈУТИ „СТУДИО ФЕШН” , Струмица Фризер
101. Џоко Јовчев МЕЛНИЦА КОДА ТРЕЈД, Струмица Прерабтувач на жито, брашно и шеќер
102. Танка Делева-Петровска БИЛАНС-КОНСАЛТИНГ, Струмица Економски техничар
103. Љубица Ѓузелова БИЛАНС-КОНСАЛТИНГ, Струмица Економски техничар
104. Јован Младеновски НИПРОМ, Струмица Столар
105. Ангел Даскалов ЗЛАТАРА АНГЕЛ, Струмица Изработка на накит
106. Слободан Гоцевски АВТОСЕРВИС „ГОЦЕВСКИ” , Струмица Автотехничар-мехатроничар
107. Милан Цонев КОМПАНИЈА ЕЛКОМ, Струмица Електроинсталатер и монтер
108. Анита Василевска МАРЈАН-С, Струмица Економски техничар
109. Сузана Јанева МАРЈАН-С, Струмица Економски техничар
110. Спасе Митевски ФОТО „ВИОЛЕТА” , Струмица Економски техничар
111. Никола Јовевски ЕКОДИЗАЈН, Струмица Техничар за мебел и ентериер
112. Сузана Стоилкова МАРЈАН – С, Струмица Техничар за мебел и ентериер
113. Никола Митев АГРОЛОЗАР, Струмица Лозаро-винарски техничар
114. Татјана Стaменов ЗООЛОШКА ГРАДИНА, Скопје Ветеринарен техничар
115. Ана Домазетовска Хотел АРКА , Скопје Хотелско-туристички техничар
116. Петар Маленко БИС Инженеринг , Скопје Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
117. Катерина Спиркоска Фризерско студио КА, Скопје Фризер
118. Верка Божиновска Козметички салон ПОЛЕНА , Скопје Козметички техничар
119. Велика Тасевска Фризер ВИКИ , Скопје Фризер
120. Лилјана Пецова Илиевска ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ , Скопје Економски/Правен техничар
121. Катерина Бончева ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ , Скопје Правен техничар
122. Горан Стаменковски СПЕЦИЈАЛ Продукт, Дооел, Скопје Пекар
123. Марина Јаневска Салон „СКОПЈЕ”, Скопје Фризер
124. Бојанчо Митев „ТЕЛЕКОМ”, Скопје Електроника и телекомуникации
125. Роберт Ивановски „ТЕЛЕКОМ”, Скопје Електроника и телекомуникации
126. Зоран Мурџев „ТЕЛЕКОМ” Скопје Електроника и телекомуникации
127. Билјана Грујоска „ ДИОР” , Скопје Фризер
128. Дончо Апостолов „САРА-4” ДООЕЛ, Скопје Градежен техничар
129. Тихомир Уромовски „АРИЉЕМЕТАЛ”, Скопје Машински техничар
130. Кирил Гуржовски „АРИЉЕМЕТАЛ”, Скопје Машински техничар
131. Илјо Јанев „АРИЉЕМЕТАЛ”, Скопје Машински техничар
132. Ѓуро Попович „ОЏАЧАР” , Скопје Оџачар
133. Благоја Попович „ОЏАЧАР” , Скопје Оџачар
134. Олга Стоименова ТП „СТОИМЕНОВА ОЛГА” с. Истибања Текстилен техничар

Конфекционер

135. Марјан Трајковски „РАДЕ КОНЧАР”, Скопје Електротеничар-енергетичар
136. Христина Цветковска „РАДЕ КОНЧАР”, Скопје Електротеничар-енергетичар
137. Александар Петров Занаетчии, Штип Електротеничар-енергетичар
138. Атанас Крстовски Занаетчии, Штип Машински техничар
139. Соња Петрова Занаетчии, Штип Медицинска сестра
140. Жаклина Милошева Занаетчии, Штип Техничар за хортикултура
141. Горан Ѓорѓиевски „ЗАВАР”, Скопје Машински техничар
142. Александар Јованоски СПЕКТРУМ СЕРВИС, Тетово Автомеханичар
143. Наташа Ангеловска СТИЛ, Тетово Фризер
144. Илина Дамјановска КОЗМЕТИЧКО СТУДИО „ИЛИНА”, Тетово Козметички техничар
145. Валентина Здравковиќ ТЕТЕКС-ЈАРН ГРУП, Тетово Текстилен техничар
146. Даниела Илиеска СЗД „ЕЛЕНА” , Тетово Козметички техничар/

Фризер

147. Линдита Абедини ФРИЗЕР „САРА” , Тетово Козметички техничар/

Фризер

148. Горан Синадиновски ДПТУ „ЕУРО МЕТАЛ МЕБЕЛ”, Тетово Машински техничар
149. Александар Гребенароски ЦБЗР ДОО ТЕТОВО, Тетово Техничар за мебел и ентериер
150. Ѓорѓи Наумовски ХАРТИЈА КОМЕРЦ, Тетово Графичар/

Продавач

151. Неџати Јашари СПОРТ СЕРВИС, Тетово Автомеханичар
152. Војкан Апостолоски ЛУТРИЈА ЈУНИОР, Тетово Клучар

(прецизна механика)

153. Мерита Исени ЛУЦИА, Тетово Фризер
154. Зоран Кировски Автосервис, Тетово Машински техничар
155. Игор Митев „МАКСТИЛ“, Скопје Електротехничар-енергетичар
156. Владо Николовски „МАКСТИЛ“, Скопје Машински техничар
157. Васил Цалев „МАКСТИЛ“, Скопје Машински техничар
158. Ѓорѓи Тошевски „МАКСТИЛ“, Скопје Електротехничар-енергетичар
159. Борче Петровски „МАКСТИЛ“, Скопје Електротехничар-енергетичар
160. Александар Трлин „ЕВН”, Скопје Електротехничар-енергетичар
161. Мартин Димовски „ЕВН” , Скопје Електроинсталатер и монтер
162. Даме Петровски „ЕВН” , Скопје Електротехничар-енергетичар
163. Татјана Димитриевска „ЕВН” , Скопје Електротехничар-енергетичар
164. Маја Симоновска „ЕВН” , Скопје Електроинсталатер и монтер
165. Надире Хасани „ЕВН” , Скопје Електротехничар-енергетичар
166. Емил Никочевиќ ГД „ГРАНИТ” – А.Д. Скопје ОЕ Механизација Машински техничар
167. Игор Рабаџиски ГД „ГРАНИТ” – А.Д. Скопје ОЕ Механизација Машински техничар
168. Борче Ристовски „ВAБТЕК МЗТ” , Скопје Обработувач на метал
169. Александар Јанковиќ „ВAБТЕК МЗТ“ , Скопје Обработувач на метал
170. Лари Богдановски „ЛАПЛАСТ М” , Скопје Обработувач на метал
171. Томислав Трпчевски „ЛАПЛАСТ М” , Скопје Обработувач на метал
172. Христина Бошкова „Кемет Електроникс”, Скопје Автотехничар-мехатроничар
173. Сашко Маневски „Кемет Електроникс”, Скопје Автотехничар-мехатроничар
174. Ивана Стојчевска „ТТК Банка”, Скопје Банкарски техничар
175. Христина Стојкоска „ТТК Банка” , Скопје Банкарски техничар
176. Драги Димитриов „КАДИС Аутомотив Груп” , Скопје Автомеханичар
177. Маја Божиновска „ГД Гранит АД Скопје ОЕ Механизација” , Скопје Техничар за обработка на дрво
178. Делчо Милковски „ГД Гранит АД Скопје ОЕ Хотел Гранит, Скопје Готвач
179. Стјепан Хајчиќ „ГД Гранит АД Скопје ОЕ Хотел Гранит, Скопје Готвач
180. Светлана Петрушевска Студио „БЈУТИ БАР, Скопје Фризер
181. Кристина Николовска Фризер „КРИСИ ЗК” , Скопје Фризер
182. Саид Есад Берберски салон „ФИГАРО ФА САИД ЗК” , Скопје Фризер
183. Лидија Александрова Фризерско-козметички салон „ЉУПКА ЗК”, Скопје Фризер
184. Костадинка Младенова Фризерско студио „КОСТАДИНКА ЗК”, Скопје Фризер
185. Кимета Бегановиќ Козметичко студио „Кимета ЗК” , Скопје Козметичар
186. Сузана Трајковска Фризерско-козметичко студио „ПИН-АП ЗК, Скопје Козметичар
187. Фросина Петковиќ Козметички салон „ПЕРФЕКТ ЛАЈТ ЗК” , Скопје Козметичар
188. Весна Ристеска ТУТУНСКИ КОМБИНАТ, Прилеп Техничар за фармерско производство
189. Милена Пурческа Симоноска ТУТУНСКИ КОМБИНАТ, Прилеп Техничар за фармерско производство
190. Гоце Трпчески ТУТУНСКИ КОМБИНАТ, Прилеп Техничар за фармерско производство
191. Марта Дамевска Пуличоска МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, Прилеп Геолошко-рударски техничар
192. Николче Р’жаникоски МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, Прилеп Геолошко-рударски техничар
193. Јордан Мирчески МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, Прилеп Геолошко-рударски техничар
194. Јасмина Цветаноска КОМФИ АНГЕЛ ДОО, Прилеп Текстилен конфекциски техничар
195. Ирена Наумоска КОМФИ АНГЕЛ ДОО, Прилеп Текстилен конфекциски техничар
196. Елена Мирческа КОМФИ АНГЕЛ ДОО, Прилеп Текстилен конфекциски техничар
197. Маја Петроски КОМФИ АНГЕЛ ДОО, Прилеп Текстилен конфекциски техничар
198. Петре Огненовски СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО, Прилеп Економски техничар
199. Јане Ангелески ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД, Прилеп Прехранбен техничар
200. Александар Димитријески ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД, Прилеп Прехранбен техничар
201. Методија Самарџиоски ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД, Прилеп Прехранбен техничар
202. Емилија Јандреска ТТК БАНКА, Прилеп Банкарски техничар
203. Василка Николовска ТТК БАНКА, Битола Банкарски техничар
204. Стојан Трајковски ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАНТА „ДАМЕСКИ ВЕТЕРИНА” – ДООЕЛ, Прилеп Ветеринарен техничар
205. Светозар Јованоски ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАНТА „ДАМЕСКИ ВЕТЕРИНА” – ДООЕЛ, Прилеп Ветеринарен техничар
206. Игор Гулабоски Фабрика за преработка на овошје и зеленчук ДОО „БИМ ФУД”,
Прилеп
Производно-процесен техничар
207. Марина Тошеска ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА, Прилеп

Ветеринарен техничар

208. Тамара Талевска КАТАЛЕЈА ВЕТ, Прилеп

Ветеринарен техничар

209. Марјан Пуцакоски КРАВАРСКА ФАРМА, Прилеп

Ветеринарен техничар

210. Антонио Кузманоски ИЗ ЗИК АНТОНИО, Прилеп

Техничар за фармерско производство

211. Дарко Макалоски Земјоделска Аптека „СПИД СЕРВИС”, Прилеп Ветеринарен техничар
212. Виолета Богдановска РЕК БИТОЛА, Битола Геолошко-рударски техничар
213. Мирјана Трпчевска РЕК БИТОЛА, Битола Геолошко-рударски техничар
214. Илиоски Јовче „Електра-Комерц“, Скопје Електричар
215. Кузман Стефановски „ЈУБ“, Скопје Технолог
216. Благоја Златевски „КНАУФ“ Дооел, Скопје Гипсер- монтер
217. Нела Захариева Фризерско студио „НЕЛА”, Куманово Фризер
218. Ивана Гиевска „СЕСНА”, Скопје Столар
219. Оливер Стојановски „ЛЕСНИНА МИ”, Скопје Столар
220. Никола Стојковски „МАРИНА ЛУКС”, Куманово Пекар
221. Никола Тасевски „ЈСП Скопје”, Скопје Сообракаен техничар
222. Душко Лазаревски „АД АВТОМАКЕДОНИЈА”, Скопје Автомеханичар
223. Томислав Благојевиќ „CITY CAR”, Скопје Автомеханичар
224. Ванчо Каламадевски „ЕУРОИМПЕКС”, Скопје Автомеханичар
225. Светлана Спасеновска А.Д. „ВАРДАР” Увоз-извоз, с. Брвеница, Тетово Сметководител
226. Јовица Кузмановски А.Д. „ВАРДАР” Увоз-извоз, с. Брвеница, Тетово Сметководител
227. Петре Ристовски ЕВН Македонија, Скопје Електричар
228. Катерина Миленковска-Кантурска ЕВН Македонија, Скопје Електричар
229. Сенад Туши ЕВН Македонија, Скопје Електричар
230. Љубомир Димовски ЕВН Македонија, Скопје Електричар
231. Гоце Зотевски ЕВН Македонија, Скопје Електричар
232. Перо Спасов ЕВН Македонија, Скопје Електричар
233. Млаѓан Аврамовиќ ЕВН Македонија, Скопје Електричар
234. Костадин Костовски ЕВН Македонија, Скопје Електричар
235. Ило Ангелов ЕВН Македонија, Скопје Електричар
236. Лазар Зафировски ЕВН Македонија, Скопје Електричар
237. Албин Часловиќ ЕВН Македонија, Скопје Електричар

238.

Филип Митев АГРИА, Велес Месар/касап/

месопреработувач

239.

Пепи Атанасов Пекара „САЗДО”,Велес Пекар

240.

Златко Леов Регионална занаетчиска комора, Велес Автомеханичар,

Заварувач / Обработувач на метал

241.

Душко Јаневски ЗД „ДУЛЕ.ДГ”, Велес Техничар за обувки

242.

Петре Ќурчиев Регионална занаетчиска комора, Велес Претседател на РЗК

243.

Онче Саздов ЗД „ТИШИНА”, Велес Лимар

244.

Славчо Дервишовски ЗД „ТАМЕ ДЕР” , Велес Бербер
245. Вера Крстановска Регионална занаетчиска комора, Битола Сектретар

246.

Ромео Бошевски Сервис „ДИГИТАЛ”, Битола Дигитален сервисер

247.

Никола Димковски Регионална комора – Битола Човечки ресурси

248.

Зоки Босилевски ФРИЗЕР, Битола Фризер

249.

Горан Димовски „ЕЛЕКТРО ОПРЕМА”, Битола Електротехничар

250.

Менде Ѓорѓиоски „ЕЛЕКТРО – ЕЛЕМЕНТ”, Битола Елекротехничар

251.

Игор Атанасоски „ИЏЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ”, Битола Елекротехничар

252.

Кире Дишковски Берберница „ДИШКО”, Битола Бербер

253.

Димче Палензо „ЕЛЕКТРОЛУКС”, Битола Елекротехничар

254.

Љупчо Ангелевски Автосервис „ЖАБА”, Битола Автомеханичар

255.

Сузана Стеваноска Фризерски салон „УРЕДЕН ХАОС”, Битола Фризер

256.

Билјана Попеска Фризерско студио „НОВА ПРАЈС”, Прилеп Фризер

257.

Александар Палада Фризерско студио „ПАЛАДА”, Битола Фризер

258.

Дејан Трајаноски Авто сервис „СИГУРНОСТ”, Битола Автомеханичар

259.

Владо Ивановски „ДРЕАР” ДООЕЛ – Битола Дреар

260.

Пржо Аспарух Ивановски Авто комплекс „ПРЖО” – Битола Автомеханичар

261.

Ѓорѓи Кочовски Регионална занаетчиска комора, Битола Конфекционер

262.

Маријана Талеска ДОО „СУПЕР-СУМЕС” Месна индустрија, Прилеп Месопреработувач

263.

Весна Даскалоска ДОО „СУПЕР-СУМЕС” Месна индустрија, Прилеп Месопреработувач

264.

Мартин Тасески „Т.П. МЕСАР МАРТИН”, Битола Месар

265.

Рубинчо Абрашоски ЈКП „КОМУНАЛЕЦ”, Прилеп Техничар за хортикултура

266.

Пецо Петров „СПА-ЕКСПРЕС”, Битола Машински техничар

267.

Јове Брглевски „ЕНЕРГО ПРОМ” ДООЕЛ, Битола Електротехничар

268.

Ромео Ацевски Печатница „АСПАР”, Битола Графичар/печатар

269.

Борјана Србиновска „ПАН ПЛААН ТП” , Битола Техничар за архитектура

270.

Петар Кирилевски Фризерски салон „КИКЛЕ“, Битола Фризер

271.

Владо Ивановски „ЕНЕРГОТЕРМИКА”, Битола Метало-стругар
272. Столе Димитров „ЕЛЕКТРО ХЕРЦ” , Кочани Електротехничар/ електричар

273.

Тони Јовановски „ЕЛЕКТРИКА”, Кочани Електричар

274.

Ацо Иванов А.Д. „ГРАДИНА”, Свети Николе Хемиски техничар

275.

Кире Костевски „БАЛКАН ГРИН ХАУС” , Свети Николе Пејзажен техничар

276.

Венцо Јорданов ДООЕЛ „ТЕХ КОМ” , Битола Автомеханичар
277. Саше Ценовски ЕВН, Скопје Електротехничар-енергетичар
278. Гоце Ѓорѓиевски ЕВН, Скопје Електротехничар-енергетичар
279. Звонко Гоцевски ЕВН, Скопје Електротехничар-енергетичар
280. Лирим Сулејмани ЕВН, Скопје Електротехничар-енергетичар
281. Јорданчо Костовски ЕВН, Скопје Електротехничар-енергетичар
282. Хириша Шаќири ЕВН, Скопје Електротехничар-енергетичар
283. Зоран Цветановски ЕВН, Скопје Електротехничар-енергетичар
284. Манол Петив ЕВН, Скопје Електротехничар-енергетичар
285. Славчо Крстевски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
286. Александар Цветковски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
287. Лазар Ѓелов ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
288. Зоран Савовски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
289. Славчо Дамјаноски „ДРАКСЕЛМАЈЕР“, Кавадарци Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
290. Гоце Ангелевски “ДРАКСЕЛМАЈЕР“, Кавадарци Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
291. Трајче Каров „МАРКАРТ“, Велес Електротехничар за електроника и телекомуникации
292. Македонка Севдинова – Тодоровски „МАРКАРТ“, Велес Електротехничар за електроника и телекомуникации
293. Маринела Бошкоски „МАРКАРТ“, Велес Електротехничар за електроника и телекомуникации
294. Трајче Оков ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
295. Тони Ацески ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
296. Мирослав Паневски ЕВН, Аедродром Електроинсталатер и монтер
297. Благоја Ангеловски ЕВН, Аедродром Електроинсталатер и монтер
298. Дарко Јаневски ЕВН, Аедродром Електроинсталатер и монтер
299. Бобан Спасовски ЕВН, Аедродром Електроинсталатер и монтер
300. Ѓоре Дичоски ЕВН, Ѓорче Петров Електроинсталатер и монтер
301. Тодорче Божиновски ЕВН, Ѓорче Петров Електроинсталатер и монтер
302. Марјан Наумовски ЕВН, Ѓорче Петров Електротехничар-енергетичар
303. Милорад Панев ЕВН, Ѓорче Петров Електроинсталатер и монтер
304. Игор Ристовски ЕВН, Ѓорче Петров Електроинсталатер и монтер
305. Слободан Ѓоргиев ЕВН, Ѓорче Петров Електроинсталатер и монтер
306. Јовче Воденичаровски ЕВН, Ѓорче Петров Електроинсталатер и монтер
307. Златко Шукуроски ЕВН, Ѓорче Петров Електроинсталатер и монтер
308. Љубен Илиоски ЕВН, Васил Главинов Електротехничар-енергетичар
309. Бранко Аврамовски ЕВН, Васил Главинов Електроинсталатер и монтер
310. Роберт Трајковски ЕВН, Васил Главинов Електроинсталатер и монтер
311. Ванчо Доневски ЕВН, Васил Главинов Електроинсталатер и монтер
312. Беадин Хусеиновски ЕВН, Васил Главинов Електроинсталатер и монтер
313. Кире Мијоски ЕВН, Васил Главинов Електроинсталатер и монтер
314. Душко Сиљановски ЕВН, Васил Главинов Електроинсталатер и монтер
315. Зоран Симоновски ЕВН, Васил Главинов Електроинсталатер и монтер
316. Хајредин Нуредини ЕВН, Гостивар Електроинсталатер и монтер
317. Дарко Ѓурески ЕВН, Гостивар Електроинсталатер и монтер
318. Велко Петроски ЕВН, Гостивар Електроинсталатер и монтер
319. Стево Димовски ЕВН, Тетово Електроинсталатер и монтер
320. Зоран Симоски ЕВН, Тетово Електроинсталатер и монтер
321. Горан Димитриевски ЕВН, Тетово Електроинсталатер и монтер
322. Александар Јовановски ЕВН, Куманово Електроинсталатер и монтер
323. Ристо Кралев ЕВН, Штип Електроинсталатер и монтер
324. Миленко Тимосијевски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
325. Есат Абдији ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
326. Јорде Маркоски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
327. Билјана Ристеска Ѓоргиева ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
328. Димитар Станоев ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
329. Слободан Петковски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
330. Љиридон Џеладини ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
331. Драганчо Трпковски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
332. Џошкун Дервиши ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
333. Бранко Ѓорчевски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
334. Георги Парапански ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
335. Дамир Себати ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
336. Трајче Чанговски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
337. Драган Николовски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
338. Дејан Ангеловски ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
339. Димитар Наумов ЕВН, Скопје Електроинсталатер и монтер
340. Катерина Унева „МАРКАРТ“, Велес Техничар за компјутерско управување
341. Лилјана Аврамовска „МАРКАРТ“, Велес Автотехничар – мехатроничар
342. Светлана Спасеска „АСП-ПАК“, ДООЕЛ Охрид Текстилен техничар
343. Никола Кузмановски В.В.„ Тиквеш“ АД, Скопје Лозаро-винарски техничар
344. Зоран Гогов „КОСТАЛ Македонија“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индуструска мехатроника
345. Даниел Маркоски „КОСТАЛ Македонија“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индуструска мехатроника
346. Иван Белевски „КОСТАЛ Македонија“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индуструска мехатроника
347. Стефан Белевски „КОСТАЛ Македонија“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индуструска мехатроника
348. Тодор Симоноски „ЛТХ Леарница“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индуструска мехатроника
349. Љупчо Стојаноски „ЛТХ Леарница“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индуструска мехатроника
350. Владо Пуцоски „ЛТХ Леарница“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индуструска мехатроника
351. Љундрим Далипи „ОДВ – ЕЛЕКТРИК“ ДООЕЛ, с. Мислешев,о Струга Техничар за индуструска мехатроника
352. Владимир Чуркоски „ОДВ – ЕЛЕКТРИК“ ДООЕЛ, с. Мислешев,о Струга Техничар за индуструска мехатроника
353. Александар Савески „ОДВ – ЕЛЕКТРИК“ ДООЕЛ, с. Мислешев,о Струга Техничар за индуструска мехатроника
354. Борјана Србиновска „ИСОУРЦЕ“, Битола Економски техничар
355. Илија Лошонц „ИСОУРЦЕ“, Битола Економски техничар
356. Верица Петреска „ВИТАМИНКА“, Прилеп Прехранбен техничар
357. Ромео Бошевски „РЗК“, Битола
358. Наташа Костовски „РЗК“, Битола
359. Мартина Јовановска „КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“, Битола Машински техничар
360. Мануела Крчаноска „КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“, Битола Машински техничар
361. Јулијана Митаноска „КИРО ДАНДАРО“ Битола Графичар
362. Вангелица Цингаровска „КИРО ДАНДАРО“ Битола Графичар
363. Ангела Марковска „СВИССЛИОН АГРОПЛОД“, Ресен Прехранбен техничар
364. Катерина Јовановска „СВИССЛИОН АГРОПЛОД“, Ресен Прехранбен техничар
365. Бобан Митровиќ „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
366. Методи Гиевски „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
367. Гоце Атанасоски „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
368. Елена Блажева „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
369. Ненад Митровиќ „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
370. Александар Спасевски „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
371. Марјан Миловановиќ „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
372. Небојша Дениќ „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
373. Мирон Абдуловски „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
374. Мартина Алексиќ „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
375. Гордана Астарџиева „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
376. Ристе Бочвароски „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
377. Љупка Ивановска „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
378. Маја Симоновска „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
379. Весна Величковска „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
380. Зоран Младеновски „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
381. Кирил Симоноски „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
382. Ивана Петрушевска „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
383. Петар Брашнаров „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
384. Кире Благоески „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
385. Валерија Миланова „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
386. Тони Пандиловски „АРЦЕЛОРМИТТАЛ“, Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
387. Марија Игновска „ДФК КАЛИОПЕ“, Скопје КОЗМЕТИК“, Скопје Козметичар/фризер
388. Валентина Кастратовиќ „МИСС МАРГАРИДА“ плетара, Скопје машинско плетење на волна и предиво
389. Васко Дамчевски Студио за здравје и убавина „ЕНЕРГОВИТ“, Скопје Физиотерапевт
390. Игор Секуловски Винклер „СЕКУЛА“, Скопје Електромеханичар/

Винклер

391. Кристина Христовска „НАИША ПЕДИК“ Дооел, Скопје Стандарден и медицински педикир и маникир
392. Колинда Андова „БЈУТИПОРТ“, Скопје Изработка на нокти/шминка
393. Ивона Тренкоска „ХЕАР ЕНД МЕЈКАП“, Скопје Фризер
394. Димитар Тренкоски „ИД ТЕАМ“, Скопје Фризер / шминкер
395. Наташа Карчева „АЛ АПАРЕЛ“ ДОО, Скопје Моден дизајнер
396. Александар Карчев „АЛ АПАРЕЛ“ ДОО, Скопје Угостител
397. Катерина Тошева Модно Студио „ЛЕ-ТЕ“, Скопје Моден дизајнер
398. Нуредин Арун „БУР БЕЈ
“, Скопје
Фризер
399. Марија Тодороска Студио „КАЛИСТО“, Скопје Маникир/надградба, продолжување, зацврстување
400. Магдалена Наумовска ДТУ „СЕКОГАШ НАЈУБАВА“ ДООЕЛ Скопје Козметичар
401. Олгица Минова „БРАКО“ ДОО, Велес Бравар/машински техничар
402. Александар Димовски „БРАКО“ ДОО, Велес Бравар/машински техничар
403. Мирче Петрески „ЛТХ ЛЕАРНИЦА“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индустриско производство
404. Горан Ѓоршовски „ЛТХ ЛЕАРНИЦА“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индустриско производство
405. Наум Тренески „ЛТХ ЛЕАРНИЦА“ ДООЕЛ, Охрид Техничар за индустриско производство
406. Илија Милков „ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ“ ДОО, Кавадарци Геолошко-рударски техничар
407. Николина Адамова „ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ“ ДОО, Кавадарци Геолошко-рударски техничар
408. Ивана Ѓоргоска „ФЕЈДОМ ФУРНИТУРЕ“, Скoпје Изработувач на мебел
409. Ивана Тушевска „ВАН ХОЛ“, Скопје Инсталатер на мотори и моторни возила
410. Јана Величковска „ВАН ХОЛ“, Скопје Инсталатер на мотори и моторни возила
411. Златко Прочков „СТОБИ“ ДООЕЛ, Градско Прехранбен техничар
412. Миле Дамков „ВАРДАР“ АД Градско Прехранбен техничар
413. Маја Ѓорѓиевска „ОЗОН“ Скопје Машински техничар/инсталатер на разладни уреди
414. Сара Бучковска „ТЕХНОГУМА“ ДОО Скопје Бравар /Заварувач
415. Цвета Мицановска „МИКЕИ ХАНТИНГ КЛУБ“, (Камник) Скопје Келнер/Готвач/Енолог
416. Стојанче Ѓорѓиевски „ТЕ-ТЕ ПЛАСТ“ ДООЕЛ, Скопје Техничар за компјутерско управување
417. Олгица Ќурчиева „РИГО ИМПЕКС“, Скопје Прехранбен техничар
418. Сандра Георгиевска В.В. „КАМНИК“, Скопје Прехранбен техничар
419. Соња Перковска В.В. „МОВИНО“. Скопје Прехранбен техничар
420. Илија Гинов В.В. „ТИКВЕШ“ АД, Кавадарци Прехранбен техничар
421. Александар Ристовски Тиквеш – Вински Туризам Прехранбен техничар
422. Пено Бинов В.В. „БОВИН“, Неготино Прехранбен техничар
423. Жанета Нечева В.В. „БОВИН“, Неготино Прехранбен техничар
424. Миро Попов В.В. „ПОПОВ“, Сопот, Кавадарци Прехранбен техничар
425. Станислава Зариоска „МИСС СОФИЈА“, Скопје Козметичар
426. Цара Контевска Студио „ДАБЛ ДУТИ Д БЈУТИ“, Скопје Козметичар
427. Мевлуде Харулахи ТП. АРД Студио „МЕВЛУДЕ“, Скопје Фризер
428. Ивана Алексова Фризерско студио „ИМАНА КАЛА“, Скопје Фризер
429. Кузмановска Наташа Атеље „АРТИДЕА“, Скопје Изработка на производи од стакло
430. Габриела Ѓошевска Рачни ракотворби „ГАБРИЕЛ“, Скопје Рачни ракотворби, изработка на накит
431. Ивајло Стојанов „ЊУ ЛАУН 2015 ДОО“, Скопје Фризер
432. Оливера Јанкулоска Фризерско студио „МАЛИ ЗВЕЗДИ“, Скопје Фризер
433. Елена Стефановска Студио „ЕЛЕН ЕСТЕЛ“, Скопје Фризер
434. Весна Кралевска Фризерски салон „В.К.СТИЛ“, Скопје Фризер
435. Војче Андреевски „ФЕШН И ВА“, Скопје Фризер
436. Анета Мицковска Фризерски салон „СЕРЕНИТИ“, Скопје Фризер
437. Кнагина Глигоровска Струдио „РЕГИНА“, Скопје Козметичар
438. Лилјана Благоевска Козметичко студио „ДИВАЈН ЛИКИ“, Скопје Козметичар
439. Елена Насковска Козметичко студио „СОФИЈА„, скопје Козметичар
440. Владимир Шошолчев „КРЕАТИВА.МК“, Скопје Изработка на предмети од дрво
441. Маја Петковска ФРИЗЕРСКО СТУДИО Фризер/Козметичар
442. Марина Крстевска ФРИЗЕРСКО СТУДИО Фризер
443. Наташа Коцева Ф-ка „КАРПОШ“, Скопје Градежен техничар
444. Искра Данаилова Ф-ка „КАРПОШ“, Скопје Градежен техничар
445. Ивана Димитрова ГД “ГРАНИТ“ АД, Скопје Градежен техничар
446. Игор Атанасовски ГД “ГРАНИТ“ АД, Скопје Градежен техничар
447. Стефан Стаменковски „РАПИД БИЛТ“, Скопје Градежен техничар
448. Каролина Салџиева „РАПИД БИЛТ“, Скопје Градежен техничар
449. Дарко Смилевски Д.Г. „БЕТОН“ АД – Скопје Градежен техничар
450. Владимир Арсов Д.Г. „БЕТОН“ АД – Скопје Градежен техничар
451. Душан Павловски „ВИК МК“. Прилеп Електричар
452. Филип Димитриески „ВИК МК“. Прилеп Електричар
453. Оливeра Пислевска ГИМ – Градежен институт Македонија АД, Скопје Градежен техничар
454. Виoлета Стојанова ГИМ – Градежен институт Македонија, АД Скопје Градежен техничар
455. Иванчо Анчевски „КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“, Битола Електричар
456. Александар Крстевски „ВИТАЛИА“, Скопје Прехранбен техничар
457. Костадин Јакчулев „ВИТАЛИА“, Скопје Прехранбен техничар
458. Снежана К. Николовска „ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“, Скопје Градежен техничар
459. Игор Алексовски АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
460. Марина Јаневска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
461. Влатко Кантарџиоски АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
462. Елена Вељанова Мартиноски АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
463. Билјана Стефановска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
464. Марија Николовска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
465. Данче Дуковска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
466. Даниел Величковски АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
467. Миона Манасова АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
468. Андреа Алаѓозовска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
469. Биљана Павиќевиќ АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
470. Ирена Здравеска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
471. Биљана Николоска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
472. Маја Јованоска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
473. Христина Младеновска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
474. Катерина Илиевска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
475. Сања Јованова АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
476. Дарко Иљовски АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
477. Јелена Томиќ АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
478. Маја Стеваноска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
479. Габриела Димитровска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
480. Силвана Митковска Димеска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
481. Наташа Илиевска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
482. Анастасија Георгиева АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
483. Биљана Лазареска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
484. Верица Бошкова АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
485. Лена Талевска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
486. Драгана Трајковиќ АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
487. Александар Ристовски АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
488. Магдалена Атанасовски АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
489. Марија Костова АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
490. Викторија Вељаноска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
491. Гоце Стефановски АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
492. Ивана Алексоска АЛКАЛОИД АД, Скопје Хемиски техничар
493. Антоанета Петровска МЕГАСОФТ ПЛУС, Битола Економски техничар
494. Дијана Ангеловска ПРОЛЕТЕР АД, Крива Паланка Автомеханичар
495. Елена Ацеска КИЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Тетово Техничар за производно машинство
496. Веле Трпковски КИЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Тетово Техничар за производно машинство
497. Милена Петрушевска-Спасовска ЕСТРЕЛА – КОНТ ДООЕЛ, Куманово Економски техничар
498. Перо Димитров МОТО-ПРОМ ДООЕЛ, Гевгелија Автомеханичар
499. Столе Димитров ЕЛЕКТРО-ХЕРЦ, Кочани Електротехничар енергетичар
500. Лазо Јанев ДИМ-КОМЕРЦ ДООЕЛ, Валандово Техничар за компјутерско управување
501. Милица Аризанова ФЕНСИ КОРНЕР ДОО, Валандово Техничар за компјутерско управување
502. Стојанче Велков РУЕН ИНОКС АВТОМОБИЛЕ, Кочани Електротехничар енергетичар
503. Христијан Тодоровски КАМ ДОО, Скопје Референт за продажба
504. Бојан Поповски КАМ ДОО, Скопје Референт за продажба
505. Наташа Југова Џиџева ЕУРОИНГ ДОО, Гевгелија Градежен техничар
506. Саветка Стојанова ЖИКОЛ ДООЕЛ, Струмица Тесар, армирач и бетонирач
507. Весна Радева ЛЕОВ КОМПАНИ, Велес Машински техничар
508. Сашко Караманов ЛЕОВ КОМПАНИ, Велес Машински техничар
509. Бојан Аврамовски АУРОРА РЕСОРТ И СПА ДООЕЛ, Берово Хотелско-угостителски техничар/ келнер
510. Ивана Зајкоска ХАТРА ДООЕЛ, Прилеп Техничар за облека
511. Љиљана Николовска БОСУТ ДОО, Куманово Техничар за облека
512. Василиј Павлов ГОЈА ДООЕЛ, Гевгелија Градежен техничар
513. Маја Ацески ТЕКСТИЛ СОЛУШН ДОО, Скопје Техничар за облека
514. Татјана Стоимировска АГРАР КО ДООЕЛ, Кочани Хемиски лабораториски техничар
515. Јовица Гиновски ТИ-ДИ ФЕШН ДОО, Куманово Техничар за изработка на облека/ техничар за обувки
516. Зоица Трајков МАНСАРД КОЦЕ ДООЕЛ, Гевгелија Градежен техничар
517. Марјана Карасарлидис АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Илинден Електротехничар за компјутерска технологија и
автоматизација
518. Драгица Танеска ДПТУ БИЛЈАНОВИ ДОО, Струга Прехранбен техничар
519. Љубе Ристовски ВИТЕК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Илинден Електротехничар за компјутерска технологија и
автоматизација
520. Јагода Аврамова ЈКП ДЕРВЕН, Велес Техничар за заштита на животната средина
521. Петко Ристовски ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ,

ПШС БОР, кавадарци

Шумарски техничар
522. Андријана Костовска ЕЛИДА МАРКЕТИ, Куманово Референт за продажба
523. Љупчо Дически КОМФИ АНГЕЛ ДОО, Прилеп Техничар за облека
524. Марија Деспотовска ДЕСПОТОВСКИ ДООЕЛ, Кочани Бизнис администратор
525. Александар Андоновиќ РАДЕ КОНЧАР КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ ДОО, Скопје Електротехничар – енергетичар
526. Љубица Јаневска РОНТИС ДООЕЛ, Велес Техничар за производно машинство
527. Трајче Димитриовски МАКПРОГРЕС ДОО, Виница Прехранбен техничар
528. Сашо Стојменов ГЕРЕСХАЈМЕР ДООЕЛ, Скопје Машинско – енергетски техничар / Техничар за производно
машинство
529. Соња Донева АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА, Кочани Електротехничар – енергетичар
530. Стефанка Атанасова ИГМ ТРЕЈД ДООЕЛ, Кавадарци Техничар за производно машинство
531. Сашо Станковски ФОД ДООЕЛ, Новаци Електротехничар – енергетичар
532. Олгица Бошевска АПТИВ СЕРВИСЕС МАКЕДОНИЈА, Скопје Електротехничар за компјутерска технологија и
автоматизација
533. Сара Богеска СУМБРО ДООЕЛ, Македонски Брод Машински техничар
534. Владо Трифунов КЈП ВОВОДОВОД, Кочани Хемиско лабораториски техничар
535. Лидија Јовановска ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ – Гевгелија Гинеколошко-акушерска сестра
536. Даниела Митреска ДОНИА ДООЕЛ, Прилеп Прехранбен техничар
537. Димчо Митровски РУДНИК САСА, Македонска Каменица Машински техничар
538. Соња Шикалоска СТАРС АВТО ШКОЛА, Охрид Сообраќаен техничар
539. Марија Колевска АГРИА – АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА, Велес Mесопреработувач
540. Игор Неделкоски ЦВО ДОО, Охрид Сообраќаен техничар
541. Трајче Стенковски БРАТСТВО ИНОХ ДОО, Охрид Машински техничар
542. Љубе Клечкароски АВТО ШКОЛА СИВ ДООЕЛ, Охрид Сообраќаен техничар
543. Билјана Калевски АВТО ШКОЛА БЛЕГ, Охрид Сообраќаен техничар
544. Бранко Стојковски БИРОСЕФ ДООЕЛ, Струмица Техничар за производно машинство
545. Владимир Најдовски ЕЛЕМ АД ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА, Скопје Електротехничар – енергетичар
546. Александра Минчева Лукиќ ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО, Скопје Техничар за пејзажен дизајн
547. Марјана Пашлакова ШУГАР АРТ ГРОЗДАНКА, Неготино Прехранбен техничар
548. Гордана Јованоска АГРОИНВЕСТ ДОО , Прилеп Агротехничар

/Техничар за агроменаџмент

549. Оливер Лазарески ТД СИНПЕКС ДОО, Битола Техничар за земјоделска механизација
550. Жаклина Зојч, еска ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД, Прилеп Агротехничар

/Техничар за агроменаџмент

551. Емилија Заева Костова ГЛОБАЛ ТРЕЈД ДДМ ДООЕЛ, Валандово Техничар за облека
552. Слободанка Брзилова КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ, Гевгелија Заварувач
553. Милица Галевска СТРАИШТЕ, Валандово Техничар за компјутерски менаџмент
554. Јованка Цветкова ВИЗБА ДООЕЛ, Валандово Техничар за компјутерски менаџмент
555. Костадин Иванов АЛФАПРОЕКТ ДООЕЛ, Гевгелија Градежен техничар
556. Ненад Панев ТЕХКОМ ДООЕЛ, Кочани Електротехничар – енергетичар
557. Драгана Аризанова ДОЈРАН СТИЛ, Дојран Заварувач
558. Мартина Спасова ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ, Виница Електротехничар – енергетичар
559. Ангел Павловски МИК СВЕТИ НИКОЛЕ, Свети Николе Месар/ прехрамбен техничар
560. Благој Ристовски ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Прилеп Машински техничар
561. Дарко Трајкоски ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Прилеп Машински техничар
562. Александра Дамческа ФЛОРАКОМ ДООЕЛ, Скопје Техничар за пејзажен дизајн
563. Билјана Јорданоска Шишкоска НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН, Прилеп Агротехничар

/Техничар за агроменаџмент

564. Сара Цаловска АГРОМОТО-ТРЕЈД УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ, Ресен Агротехничар

/ветеринарен техничар

565. Весна Андонова ДПТУ ШИТКАРСКИ ДООЕЛ,Свети Николе Прехранбен техничар
566. Благица Гавриловска Цветковиќ ДПТУ „АДУТ ГВН“ ДООЕЛ, Куманово Агротехничар

/Техничар за агроменаџмент

567. Марина Петрова ПИНУС ДОО, Кавадарци Столар/Шумар
568. Сузана Василоска Ѓорчески ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДООЕЛ, Прилеп Економски техничар
569. Александра Ристевска ЛИОН, Свети Николе Прехранбен техничар
570. Методи Алексов ДПТУ БУЧИМ ДОО, Радовиш Геолошко –рударски техничар
571. Сашо Силјаноски ЛАУНЧ БАР ЛИХНИДОС, Охрид Келнер/ Готвач/Слаткар
572. Адријана Лазарова МАКОТЕН ДООЕЛ, Гевгелија Хотелско-туристички техничар
573. Игор Иванов 2 ЕР ХОТЕЛС ДОО (ХОТЕЛ СУ), Охрид Келнер/ Готвач/Слаткар
574. Весна Ническа ТД ФИЛИП ДОО (ХОТЕЛ БЕЛВЕДЕРЕ), Охрид Келнер/ Готвач/Слаткар
575. Александра Кикеска ДИНАМИКА ДООЕЛ (ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ ПАЛАС), Охрид Келнер/ Готвач/Слаткар
576. Елена Петреска ТИНО ЈУНИОР БДВ ДООЕЛ, Охрид Келнер/ Готвач/Слаткар
577. Даниела Панова ТИНО ЈУНИОР ДОО (ХОТЕЛ ТИНО Св.Стефан), Охрид Келнер/ Готвач/Слаткар
578. Радмила Миленковска ЕКСКЛУЗИВ ДОО ,Кочани Хемиско-лабораториски техничар
579. Јован Китрозоски ХОТЕЛ СИЛЕКС, Охрид Келнер/ Готвач/Слаткар
580. Жарко Георгиевски РАДЕ КОНЧАР ТЕП, Скопје Електротехничар
581. Зденко Ивановски ФРУКТА ДОО, Неготино Прехранбен техничар
582. Ивана Марковска РУДИНЕ ММ ДОО, Делчево Прехранбен техничар
583. Ристо Камов ЈКПД КОМУНАЛЕЦ, Гевгелија Економски техничар
584. Тони Димов ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ, Кавадарци Геолошко-рударски техничар
585. Наташа Танчева МАКСТИЛ АД, Скопје Електротехничар за компјутерска технологија и
автоматизација
586. Антонио Гавровски КОЛЕВКО ОФИС, Гевгелија Економски техничар
587. Слободанчо Стојановски БОРOМАК ДООЕЛ, Скопје Економски техничар
588. Константин Гетов ПЗУ КОНСТАНТИН ГЕТОВ, Валандово Забен техничар
589. Марјан Неделковски ЛИБЕРТИ АД (ПОРАНЕШНА АРЧЕЛОРМИТТАЛ), Скопје Електричар на електроенергетски мрежи
590. Александра Пејдановска ЕЛМАРК ДООЕЛ, Скопје Економски техничар
591. Адриана Настеска МЕДИЈАН АС ДОО Шуматски техничар/пејзажен техничар
592. Филип Тошев ПЗУ Д-Р ФИЛИП ТОШЕВ, Валандово Забен техничар
593. Прим.Др Билјана Гетова ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ, Валандово Забен техничар
594. Софи Трајковска МУЛТИМ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ, Куманово Економски техничар
595. Сашо Антевски ЈП ЖСРМ ИНФРАСТРУКТУРА Техничар за железнички сообраќај
596. Мирослав Петров ДПТУ БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ, Радовиш Геолошко –рударски техничар
597. Ивана Ставревска ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДООЕЛ , Скопје Техничар за компјутерско управување
598. Спиро Лековски ОМ ДООЕЛ, Скопје Електортехничар
599. Марија Трајковска ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА , ВЕЛЕС Медицинска сестра
600. Олгица Мојсова Пепелашева ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА, ВЕЛЕС Медицинска сестра
601. Пале Додевска ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ, Кочани Хемиско-лабораториски техничар
602. Наташа Тасева ФРАГМАТ-МАК ДОО, Куманово Економски техничар
603. Анита Лидова ХОТЕЛ ГРАНИТ, Охрид Келнер/ Готвач/Слаткар
604. Личе Стоева МИГ-БИСЕР ДООЕЛ, Струмица Готвач
605. Сашко Георгиески ДООЕЛ Арс Нова Фешн, Охрид Козметичар
606. Николче Мариновски Конфексија КУЛИ ДОО, Прилеп Техичар за облека
607. Ана Стојанова МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА ОСОГОВО МИЛК, Чешиново Облешево Хемиско лабораториски техничар
608. Марина Лазиќ ХЕПИ ЛЕЈДИ, Куманово Фризер
609. Силвија Пејчиновска КОЗМЕТИЧКИ САЛОН СИЛВИЈА, Охрид Фризер/Козметичар
610. Александар Атанасовски АРИЉЕМЕТАЛ ДОО, Машински техничар
611. Филип Стојаноски ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Гостивар Електричар
612. Сефер Максути ЕВН МАКЕДОНИЈА АД КЕЦ, Тетово Електричар
613. Сајна Мојаноска ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Прилеп Машински техничар
614. Пено Бинов БОВИН ДОО, Неготино Прехрамбен техничар
615. Мартин Хаџи-Трајковски КЕНТАУР-ИМПЕКС ДООЕЛ, Скопје Техничар за компјутерско управување
616. Александар Зографски РАДЕ КОНЧАР ТЕП ДООЕЛ, Скопје Електричар
617. Драган Васковски МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Велес Техничар за машинско производство
618. Лејла Аџи Сезар ФРИЗЕРСКО СТУДИО ЛЕЈЛА, Охрид Козметичар
619. Ордан Андонов ВЕНЕЦ АД, Неготино Прехранбен техничар
620. Жаклина Гушева ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ, Скопје Шумски техничар / техничар за пејзажен дизајн
621. Шкумбин Шабани ПРОФИКОНТО ДОО, Куманово Економски техничар
622. Марија Ајтова ВАРДАР АД, Градско Столар/Шумар
623. Весна Коцевска ВЕСКО (ВЕС-КО АТЕЉЕ), Куманово Техничар за облека
624. Александра Паскали Цветковска ГРАНИТ АД, Скопје Поставувач на подови и плочки
625. Ардијана Асоска ПОДГОРКА ДООЕЛ, Струга Прехранбен техничар
626. Слаѓан Михајловски ЈП ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО, Куманово Економски техничар
627. Орце Николовски РУДНИК САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица Машински техничар
628. Дијана Тасева АГРО БАР ДОО Виница Машински техничар
629. Мартин Младеновски СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ, Скопје Економски техничар
630. Игор Илиевски ПЕКАБЕСКО АД, Скопје Прехранбен техничар
631. Марија Димова ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ

ДОО Кавадарци

Металуршки техничар
632. Габриела Смилеска ВАРДАР ДОЛОМИТ, Гостивар Електротехничар
633. Игор Стојановски ДЕПЕТ ДОО, Скопје Електротехничар
634. Јордан Костов КАМ ДООЕЛ, Илинден Економски техничар
635. Мимоза Божиновска КАМ ДООЕЛ, Илинден Економско-правна и трговска
636. Александар Јовески КАМ ДООЕЛ, Илинден Економско-правна и трговска
637. Елеонора Ѓорѓиева КАМ ДООЕЛ, Илинден Хемиско-технолошка
638. Вјолца Ајдини КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РСМ Економско – правна и трговска
639. Сефадин Ризмани АД ЕСМ-ПОДРУЖНИЦА РЕК ОСЛОМЕЈ Електротехничар
640. Александар Митевски ЛТХ Леарница, Охрид Хемиско-технолошки техничар
641. Емилија Баева АНТХУРА, Кочани Хемиско-технолошки техничар
642. Радомир Страчковски АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР.ДОО, Скопје Економско – правна и трговска
643. Никола Петков ТАБ МАК, Пробиштип Машински техничар
644. Дарко Николовски ТАБ МАК, Пробиштип Хемиско-технолошки техничар
645. Мартин Анчев ТАБ МАК, Пробиштип Хемиско-технолошки техничар
646. Предраг Миланов ТАБ МАК, Пробиштип Машински техничар
647. Оле Јакимовска ЈЗУ ЗДРАСТВЕН ДОМ „АКАДМЕИК ПРОФ.Д-Р ДИМИТАР АРСОВ“ Медицинска сестра
648. Јасминка Митковска ЈЗУ ЗДРАСТВЕН ДОМ „АКАДМЕИК ПРОФ.Д-Р ДИМИТАР АРСОВ“ Медицинска сестра
649. Бојана Василеска-Николовска ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ, Скопје Економско – правна и трговска
650. Бајрам Демири ДЕМИР ИМПЕКС, Скопје Машински техничар
651. Томислав Ананијев БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ Радовиш Геолошко –рударски техничар
652. Горан Јованов БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ Радовиш Геолошко –рударски техничар
653. Ирена Иванова БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ Радовиш Машински техничар
654. Александра Трајковска КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола Електротехничар
655. Миле Јаневски КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола Техничар за индустриска мехатроника
656. Трајчо Здравковски РУДНИК САСА Македонска Каменица Геолошко –рударски техничар
656. Верица Мијевски МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга Автомеханичар мехатроничар
657. Дарко Рошков МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга Машински техничар
658. Иван Балев МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга Mашински техничар за производство
659. Игор Јовановски МАГНА МИРОРС САУТ-ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ Струга Техничар за компјутерско управување
660. Љубица Милошевски ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ Велес Машински техничар
661. Мартин Џамбаски ХОТЕЛ МАНАСТИР ДООЕЛ, Берово Келнер
662. Игор Соколовски АД ЕСМ-ПОДРУЖНИЦА РЕК ОСЛОМЕЈ Mашински техничар
663. Ваит Љутвиу АД ЕСМ-ПОДРУЖНИЦА РЕК ОСЛОМЕЈ Mашински техничар за производство