19 април 2022

ЛИСТА на верифицирани работодавачи за практична обука на ученици

Ред.
бр
Целосен назив на работодавачот Матичен број Регистарски број
1. ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ 4057040 4833004270
2. ЕВН-ЕЛЕКТРОСОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 5933773 4030005565759
3. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ 5168660 4030997339640
4. ЕВН-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 7149239 4080016560608
5. КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА 6685862 4057011511836
6. МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА 6903410 4080013539403
7. ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 6766544 4080012527142
8. АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ 4053575 4030946257762
9. ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ ОХРИД 5940893 4030005532010
10. КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ОХРИД 7043570 4080015552440
11. ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ИЛИНДЕН 6769500 4080012527355
12. ОДВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ СТРУГА 4080014545024
13. ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ ГРАДСКО 6303030 40044007500629
14. ВАРДАР АД ГРАДСКО 4024168 4004989100882
15. МОВИНО ДОО СКОПЈЕ 7027257 4057015528580
16. АРИЉЕМЕТАЛ ДОО СКОПЈЕ 4393538 4030992219387
17. РАДЕ КОНЧАР ТЕП ДООЕЛ 6095968 4030006588221
18. МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ 5166250 4030997338244
19. ГИМ АД МАКЕДОНИЈА 4067533 4030975274722
20. ГРАНИТ АД СКОПЈЕ 4054261 4030996123112
21. КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ 6703186 4057011512697
22. БЕТОН АД СКОПЈЕ 5079888 4030995230500
23. РАПИД БИЛД ДОО КУМАНОВО 6759963 4017012518751
24. ЛИБЕРТИ АД СКОПЈЕ 5166187 4030997270720
25. ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 7166494 4080016562260
26. ПИ ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП 4015215 4021991116887
27. ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ПРИЛЕП 7011679 4080015549198
28. АПТИВ СЕРВИСЕС МАКЕДОНИЈА 7059280 4080015553462
29. БРАКО ВЕЛЕС 5789885 4004003114759
30. ТМ ДОО ШТИП 5764882 4029003125672
31. ИГМ ТРЕЈД КАВАДАРЦИ 4305582 4011994102628
32. АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА 6899951 4013013510333
33. МАКПРОГРЕС ДОО ВИНИЦА 5602092 4005002104926
34. РАДЕ КОНЧАР КОНТРАКТОРИ И РЕЛЕИ СКОПЈЕ 4242769 4030991187007
35. МИК СВЕТИ НИКОЛЕ 4242769 4030991187007
36. АС ПАК ДООЕЛ ОХРИД 4096240 4025991102008
37. КИЕЛ МАКЕОДНИЈА ДООЕЛ ТЕТОВО 7180608 4080071563643
38. КОМФИ АНГЕЛ ДОО ПРИЛЕП 5885086 4021004142979
39. ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ КАВАДАРЦИ 7331380 411019516489
40. РУДНИК САСА ДООЕЛ МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 6006094 403000555532
41. ЗАВАР КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ 5010560 403099518910
42. ФОД ДООЕЛ НОВАЦИ АД ЕСМ СКОПЈЕ 5159750 4002997130526
43. ТАБ МАК ДООЕЛ ПРОБИШТИП 5539218 4030001419472
44. АНТХУРА МК ДООЕЛ КОЧАНИ 6869564 4080013536820