26 јуни 2023

ВО „ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ“ УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА УЧЕЊЕTO ПРЕКУ РАБОТА И ФЕРИЈАЛНАТА ПРАКСА НА ПРВАТА ДУАЛНА ПАРАЛЕЛКА ОД СОУ „КИРО СПАНЏОВ-БРКО“ КАВАДАРЦИ

Учениците од втора година, од првата дуална паралелка, за квалификацијата металуршки техничар од СОУ „Киро Спанџов-Брко“ Кавадарци, успешно ја комплетираа програмата за учење преку работа во компанијата „Еуроникел Индустри“ од Кацвадарци. Во текот на учебната 2022/2023 година, под менторство на тимот од „Еуроникел Индустри“, составен од инженери, техничари и координатори, учениците учеа во автентична работна средина и опкружување, и на конкретни задачи, соодветно на секторот и квалификацијата/образовниот профил. На тој начин се оспособуваат за побрзо и конкурентно наметнување на пазарот на трудот во техничките струки, веднаш по завршување на средното образование.

Веќе во месец јуни, сите ученици ја завршија и феријалната пракса,  а компанијата им додели Сертификати за успешно завршена практична настава и феријална пракса. Од следната учебна година, „Еуроникел Индустри“ ќе ја продолжи практичната настава и доедукација на техничките струки на учениците од трета година, како и на новата генерација на дуална паралелка, која исто така ќе започне со практична настава.

Компанијата „Еуроникел Индустри“ од Кавадарци како дел од својата општествено одговорна функција со активно учество го поддржува проектот за дуално образование и учење преку работа, како и реализација на феријална пракса за голем број технички струки, за средно, но и за високо образование. Поддршката произлегува од потребата за вложување во едукација на кадри и технички профили што е од исклучителна важност за индустријата и националната економија во целост.

Последни

СОУ „БОГДАНЦИ“, БОГДАНЦИ – УСПЕШНА ПРИКАЗНА ЗА ДУАЛНИОТ КОНЦЕПТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАКТИЧНАTA НАСТАВА ВО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ПОДГОТОВКА НА ИДНИ КОЛЕГИ
И ВО СОПСТВЕНАТА ЗЕМЈА МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ ПРОФЕСИОНАЛНА ИДНИНА
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е НАЧИН ЗА ПОСВЕТЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ВЕДНАШ ДА НАЈДАТ РАБОТА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО КОМПАНИИТЕ – ОБОСТРАН БЕНЕФИТ И ЗА КОМПАНИИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗВИВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ НА КАДАРОТ И ПОДИГАЊЕ НА НИВОАТА НА ВЕШТИНИТЕ И СПОСОБНОСТИТЕ
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: СЕКОЈ НАШ УЧЕНИК ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА СРЕДНОТО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ СТАНУВА НАШ КОЛЕГА
ПЕТТА ГЕНЕРАЦИЈА НА УЧЕНИЦИ КОИ РЕАЛИЗИРААТ ПРАКТИЧНА ОБУКА ВО „ДРЕКСЛМАJЕР МАКЕДОНИЈА“ СПОРЕД ДУАЛНИОТ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ
НАЈДОБРИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ – ИДЕН КОМПЕТЕНТЕН КАДАР ЗА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА
КОМПАНИЈА „РОНТИС“ ОД ВЕЛЕС ДАВА КОНТИНУИРАНА ПОДДРШКА НА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕКУ СОРАБОТКА СО СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА